Centrum Spotkania Kultur

Centrum Spotkania Kultur

Centrum Spotkania Kultur otwiera nową kategorię w świecie kultury. Odznaczajmy się wyjątkowym podejściem do sztuki i odbiorcy.

Dlatego Centrum Spotkania Kultur to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim idea. W poniższym manifeście prezentujemy naszą wizję, misję i wartości, ponieważ stoją u podstaw specyficznej oferty programowej i podejmowanych aktywności.

Zadanie Centrum Spotkania Kultury

Podejmujemy się tworzenia, badania i prezentowania kultury, która kształtuje relacje, definiujące rzeczywistość. Kultury otwartej, interaktywnej i współczesnej. Skupiamy się na rozpowszechnianiu wartości europejskich i światowych. Dążymy do likwidacji uprzedzeń związanych z innymi kulturami, na rzecz wzajemnej tolerancji i szacunku.

Jednocześnie, zgodnie ze statutem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, dbamy o zachowanie polskiej tożsamości, opartej na ideach chrześcijaństwa. Interesuje nas sztuka:

  • popularna,
  • użytkowa,
  • nowoczesna,

a także:

  • przemysły kreatywne,
  • zjawiska estetyczne,
  • innowacyjność sztuk wizualnych, muzycznych czy interdyscyplinarnych.

W myśleniu o kulturze najważniejszy jest dla nas człowiek i jego pragnienia: rozwoju, wolności, przyjemności i przekraczania ograniczeń. Fascynuje nas ludzka wyobraźnia i jej twórcza moc, a także potrzeba doświadczania i poznawania . Kulturą jest dla nas każda aktywność, rodząca się z szacunku dla człowieka i natury, której źródła odkrywamy badając zwyczaje, rytuały i artefakty.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach: ciągi komunikacyjne są szerokie i bez progów, z dostępem do wind i toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do Centrum Spotkania Kultur i wszystkich jego przestrzeni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do dyspozycji widzów i odwiedzających są windy, w których panel sterowania jest dodatkowo oznakowany dla osób niewidomych (przyciski  z wypukłymi symbolami i cyframi oraz opisane alfabetem Braille’a).

Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi wyznaczone są miejsca parkingowe w pobliżu wejścia do budynku na poziomie 0.

Na każde wydarzenie na Sali Operowej, którego organizatorem jest Centrum Spotkania Kultur, osobom z niepełnosprawnością, jak również ich Opiekunom/Asystentom, przysługuje bilet ze zniżką 20% na miejsca we wszystkich kategoriach oprócz Premium i VIP. Zniżka udzielana na podstawie ważnej legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, które nie kupują biletu na miejsce siedzące, mają prawo do zakupu biletu wstępu w cenie 10 zł w specjalnie wyznaczonej przestrzeni bez miejsca siedzącego.  

Menu