Dom Słów

Dom Słów

Interdyscyplinarna instytucja kulturalno – edukacyjna, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – TeatrNN”. Dom Słów powstał w oparciu o istniejącą od 2008 roku Izbę Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 1.

Promowanie wolności słowa i czytelnictwa

Program placówki ma podkreślać znaczenie słowa (mówionego i drukowanego) w kulturze i w życiu społecznym.Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. Obok działań popularyzujących proces powstawania książki (druk, grafika, typografia), prowadzone są programy promujące czytelnictwo.

Miejsce, znajduje się w samym środku biednego i zdegradowanego śródmieścia Lublina. Stąd wiele projektów o charakterze społecznym skierowanych m. in. do osób z jego najbliższego otoczenia.

Pięć programów wokół słowa

Istotę działań stanowi pięć programów skupionych wokół słowa:

  • słowo mówione (m.in.: edukacja tradycji opowiadania i festiwal Spotkania Opowiadaczy Świata),
  • słowo pisane (m.in.: edukacja literacka i festiwal Miasto Poezji),
  • słowo drukowane (m.in.: edukacja drukarska i festiwal TypoLub),
  • słowo w życiu człowieka (m.in.: edukacja społeczna i działania Innego Lublina),
  • słowo jako wolność (m.in.: programy obywatelskie – Siła Wolnego Słowa i działanie Wagon, Urny Wolności).

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Na chwilę obecną instytucja – ze względu na historyczny charakter architektoniczny – nie ma możliwości zaoferowania dostępnych rozwiązań w poruszaniu się po budynku. Najbliższy parking (płatny) znajduje się na Placu Zamkowym i jest niezależny od działalności Ośrodka. Są na nim dostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zwiedzanie Ośrodka jest możliwe z psem asystującym, jednak osoby niewidome i niedowidzące powinny pamiętać o trudnościach, jakie mogą sprawić schody. Ośrodek na chwilę obecną nie oferuje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Menu