Hydropolis

Hydropolis

Hydropolis to miejsce, w którym różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw.

  • 860000 – tyle osób odwiedziło już naszą wystawę;
  • 9 – z tylu stref składa się wystawa;
  • 6 – tyle filmów zobaczysz w salach kinowych;
  • 12 – liczba nagród i wyróżnień dla Hydropolis

Historia

Hydropolis zostało otwarte w grudniu 2015 roku. To jedyny taki obiekt w Polsce i jeden z nielicznych na świecie – wystawa znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4000 m².

Zbiornik pełnił swą pierwotną funkcję do 2011 roku, kiedy to został wyłączony z użytku. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów i rewitalizacji, budowlę przekształcono w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
Obiekt znajduje się na liście zabytków.

Dowiedz się więcej

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

W otoczeniu budynku znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych, dostęp z parkingu jest po nawierzchni z kostki granitowej bez progów. Drzwi wejściowe wyposażone są w pochwyt ułatwiający otwieranie. W budynku kas po prawej stronie zlokalizowana jest obniżona lada do obsługi osób na wózkach. Przejście z pawilonu kasowego do części wystawowej prowadzi po schodach lub zjeździe/podjeździe dla wózków (pochylnia nie posiada poręczy i spocznika).

Wejście do budynku wystawowego prowadzi przez 2 pary drzwi, automatycznie rozsuwanych, przy czym jedno wejście prowadzi do windy i jest oznakowane piktogramem. Przestrzeń wystawowa zlokalizowana jest w wyremontowanym obiekcie zabytkowym, na kondygnacji podziemnej, do której dostęp zapewniony jest z poziomu 0 schodami lub windą. W obiekcie znajduje się winda do dyspozycji zwiedzających, umożliwiająca zwiedzanie osobom niepełnosprawnym ruchowo. Winda jest przystosowana do ewakuacji osób niepełnosprawnych.

Dla zwiedzających udostępnione są toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych, zarówno w pawilonie kasowym, jak i w budynku wystawowym. Szerokie przejścia pomiędzy pomieszczeniami i elementami wystawy znajdują się na jednym poziomie, bez utrudnień architektonicznych. Budynek posiada oznakowanie w formie piktogramów i tablic informacyjnych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Menu