Filia numer 5 Biblioteki we Wrocławiu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza

Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu (MBP), korzystając z nowych technologii oraz wiedzy i zaangażowania osób w niej pracujących oferuje otwarty dostęp do zasobów, wspiera procesy wzajemnego uczenia się i przygotowuje odbiorców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Biblioteka tworzy sieć 39 filii wraz z Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA i MultiCentrum.

Czytelnik zapisując się do biblioteki otrzymuje jedną kartę biblioteczną umożliwiającą korzystanie z zasobów i oferty całej sieci.

Czytelnicze wyprawki dla dzieci

MBP dba o zapewnienie pierwszego kontaktu z książką przygotowując czytelnicze wyprawki dla dzieci „Na dobry początek”, które otrzymują rodzice nowo narodzonych dzieci we Wrocławiu. Realizuje ciekawe i różnorodne warsztaty czy wydarzenia dla rodziców, rodziców z dziećmi czy dziadków z wnukami, w ramach funkcjonujących w 12 filiach Klubów Rodzica.

MBP organizuje m.in. Wrocławski Festiwal Podróżniczy RÓWNOLEŻNIK ZERO, Festiwal literacki Feminatywa Polsko-Ukraińska, Cyrkowy Festiwal Podwórkowy CYRKOPOLE.

Autorskie projekty Miejskiej Biblioteki Publicznej

MBP pomaga indywidualnym osobom, organizacjom i społecznościom w odkrywaniu potrzeb, które przyczyniają się do ich rozwoju i od wielu lat realizuje autorskie projekty, jak na przykład: Bajkowa Biblioteka, Language Cafe czy Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem.

Bibliotekarze MBP są autorami 25 scenariuszy mobilnych gier miejskich inspirowanych literaturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych; stworzyli Wybornik Literacki, który pozwala przenieść rekomendację książek do narzędzia jakim jest smartfon, piszą blogi i realizują vlogi prezentując i komentując wartościową literaturę.

Chcąc pozyskać nowych odbiorców/czytelników bibliotekarze MBP realizują wiele działań z partnerami wychodząc w przestrzeń miasta: spacery literackie, pikniki, performance czy festiwale uliczne.

Zapraszamy na naszą stronę www.biblioteka.wroc.pl i media społecznościowe.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Do budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu można wejść z psem przewodnikiem. Toalety są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W wielu filiach znajdują się podjazdy dla niepełnosprawnych z pochylnią po lewej stronie.

Menu