Państwowe Muzeum Etnograficzne

Państwowe Muzeum Etnograficzne

Państwowe Muzeum Etnograficzne to przestrzeń, w której dorobek kultury światowej spotyka się z indywidualną wrażliwością, stając się inspiracją do odkrywania piękna tkwiącego w różnorodności.

Wystawy oraz Muzeum dla Dzieci

W nowocześnie urządzonych wnętrzach prezentujemy wystawy stałe i czasowe o interdyscyplinarnym charakterze i zróżnicowanej tematyce. Autonomiczną strukturą naszej instytucji jest poświęcone najmłodszym Muzeum dla Dzieci, w którym można wszystkiego dotknąć.

Biblioteka i sala kinowa

W muzeum działa również biblioteka oraz sala kinowa, w której odbywają się pokazy filmowe. Oprócz tego w muzeum realizowane są: targi, wydarzenia specjalne, spotkania autorskie, warsztaty i seminaria. W różnorodnej formie zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa w kulturze – dzieci, młodzież i dorosłych.

Misja Muzeum

Naszą misją jest kolekcjonowanie różnorodności i bogactwa kultur całego świata oraz prezentowanie ich wartości jako dobra ogólnonarodowego, tym samym przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa otwartego.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowe Muzeum Etnograficzne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajdują się specjalne miejsca parkingowe. Muzeum posiada podnośnik ułatwiający osobom poruszającym się na wózkach wstęp do muzeum.

Recepcja Muzeum zapewnia informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i głosowy. Wewnątrz budynku znajduje się winda umożliwiająca dojazd na każde piętro oraz dojazd na każdą z sal wystawowych. W godzinach otwarcia Muzeum wszystkie drzwi od sal wystawowych są otwarte, a ich szerokość jest dostosowana do wjazdu wózka inwalidzkiego.

Teksty o ekspozycjach w alfabecie Braille’a dostępne są na wystawach stałych – „Czas Świętowania” i „Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi”. Muzeum dysponuje audiobookami, a strona internetowa spełnia wytyczne WCAG 2.1 w zakresie przewidzianym dla instytucji kultury. Osoba z niepełnosprawnością i jej asystent otrzymują bezpłatny bilet do Muzeum. Bilet upoważnia do zwiedzania wszystkich wystaw stałych i czasowych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie i Muzeum dla Dzieci.

Organizatorem Państwowego Muzeum Etnograficznego jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dowiedz się więcej: https://ethnomuseum.pl/

Menu