Zamek Książęcy w Oleśnicy

Zamek Książęcy w Oleśnicy to najcenniejszy i najbardziej okazały zabytek miasta, a także jeden z najcenniejszych na Dolnym Śląsku. Zbudowany w XIV wieku i usytuowany w południowo-zachodniej części fortyfikacji miejskich. Wcześniej, być może przed 1238 roku istniał tu książęcy gród, w 1245 roku natomiast powstała kasztelania. Do 1492 roku księstwo oleśnickie należało do Piastów Śląskich, a po śmierci Konrada IX Białego ( Młodszego ) Zamek przeszedł w 1495 roku we władanie księcia ziębickiego, Henryka I, potem księcia Jana, synów króla czeskiego Jerzego z Podiebradów.

Od roku 1647 Zamkiem zarządzały książęce rodziny z rodu von Wirttenberg-Weiltigen (Oels), potem von Braunschweig (książęta Bruszwiccy). W 1884 roku Zamek staje się tronowym lennem monarchii pruskiej i rezydencją każdorazowego następcy tronu pruskiego, a od 1926 roku, po wielu pertraktacjach – prywatną własnością rodziny von Hohenzollern. Stan ten trwał do końca II wojny światowej. Po wojnie w opuszczonym zamku przez Armię Czerwoną, w ogołoconym z mebli, wystroju, zbiorów bibliotecznych i archiwalnych miały swoje miejsce między innymi siedziby Komendy Hufca ZHP, Technikum Budowlanego i Drogowego.

W 1971 r. zapadła decyzja o utworzeniu Centralnej Szkoły Instruktorów ZHP, którą otwarto w 1975 r/, szkoła istniała do 1992. W 1993 roku zamek przejęły Ochotnicze Hufce Pracy, a decyzją Komendanta Głównego w zamku utworzone zostało Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

Zamek integralnie związany jest z Oleśnicą – miastem wież i róż – położoną na starym szlaku bursztynowym i stanowiącym znakomitą bazę wypadową do położonego w odległości 30 km Wrocławia. 16 marca 2016 r. Zamek Książęcy w Oleśnicy został oficjalnie włączony uchwałą zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej do programu „Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców”, w którym biorą udział najciekawsze obiekty Dolnego Śląska. Tego dnia zostaliśmy również pełnoprawnymi członkami Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Jest to wielkie wyróżnienie oraz ogromna szansa na dalszy rozwój obiektu. DOT jest organizacją zajmującą się wspieraniem rozwoju turystyki i szeroko pojętą promocją Dolnego Śląska w kraju i za granicą, jako regionu atrakcyjnego turystycznie charakteryzującego się zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej.

Efektem tej współpracy są licznie organizowane imprezy promujące wśród krajowych i zagranicznych turystów region, miasta i poszczególne lokalne produkty turystyczne. Współpraca z DOT jest dla oleśnickiego Zamku szansą na większe wypromowanie obiektu w kraju i za granicą.

„Europejski Szlak Zamków i Pałaców” to program realizowany we współpracy Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz zamków i pałaców Dolnego Śląska. Zakłada on wspólną politykę informacyjną (SIW, ulotki, tablice informacyjne i drogowe), lojalnościową (system rabatowy), gwarancję oferty turystycznej na najwyższym poziomie oraz centralnie prowadzoną polityką PR i reklamową. Głównym celem projektu jest zbudowanie i wypromowanie ESZiP jako uznanego europejskiego produktu turystycznego (na równi z szlakiem św. Jakuba) oraz wpis na listę szlaków kulturowych Rady Europy.

Dostępność dla niepełnosprawnych

Podmiot zapewnia w budynku audiodeskrypcję przebiegu trasy zwiedzania Zamku w postaci audioprzewodnika. Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Zamek Książęcy w Oleśnicy – najważniejsze informacje

  • Zamek Książęcy w Oleśnicy to jeden z najlepiej zachowanych i najcenniejszych zabytków na Dolnym Śląsku.
  • Otwarty jest on dla zwiedzających codziennie od 9:00 do 19:00.
  • Na trasie zwiedzania znajduje się 19 punktów, dzięki którym poznacie szczegółową historię Zamku.
  • Możecie skorzystać z opcji zwiedzania z audioprzewodnikiem.
  • Więcej informacji znajdziecie na stronie www.zamek-olesnica.pl.

Menu