Żydowskie Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja powstało, by upamiętnić ofiary Holokaustu oraz ukazać historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum znajduje się na krakowskim Kazimierzu, w sercu dawnej żydowskiej dzielnicy miasta. 

Zadania, które realizuje Żydowskie Muzeum Galicja

Misją Żydowskiego Muzeum Galicja jest pokazywanie żydowskiej kultury i historii z nowej perspektywy, pokazywanie odradzającego się żydowskiego życia w Polsce, które stopniowo wypełnia pustkę pozostawioną przez Holokaust. Przedmiotowy projekt jest takim właśnie działaniem – pokazuje kreatywne, niesztampowe podejście do tematyki dziedzictwa żydowskiego i relacji polsko-żydowskich – wychodzi z działaniami kulturalnymi do miejscowości, gdzie ślady żydowskiej przeszłości istnieją, ale nie ma wokół nich programu kulturalnego. 

Wydarzenia w Żydowskim Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja co roku organizuje ponad 200 wydarzeń edukacyjnych i  kulturalnych:

 • wystawy czasowe,

• doroczne konferencje, prezentacje, ceremonie (np. organizowane wspólnie z Ambasadą Izraela wręczenie medali polskim Sprawiedliwym wśród Narodów Świata lub Polakom chroniącym żydowskie dziedzictwo),

 • dodatkowy program kulturalny realizowany podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej, którego muzeum jest partnerem,

 • szereg koncertów i spektakli prezentujących dziedzictwo żydowskie, jak i wielokulturowe dziedzictwo Małopolski / Galicji,

 • cykle wykładów okolicznościowych, spotkań autorskich, prezentacji książkowych,

 • cykle warsztatów dla dzieci i młodzieży, Rodzinne Niedziele,

 • seminaria dotyczące żydowskiego dziedzictwa dla nauczycieli, edukatorów, przewodników miejskich.

Stale rozwijamy także współpracę z lokalnymi partnerami: instytucjami kultury, szkołami, władzami, organizacjami pozarządowymi, obserwując duże zapotrzebowanie na działania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, także w mniejszych miejscowościach.

Odwiedź nas na: www.galiciajewishmuseum.org

Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Sale konferencyjne w Żydowskim Muzeum Galicja dla niepełnosprawnych pozwalają na przybycie i odbiór prelekcji każdemu, kto zechce w niej uczestniczyć.  Obiekt konferencyjny jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ma odpowiednią akustykę, aby osoby z problemami ze słuchem mogły rozszyfrować przekaz. Posiada bliski parking z odpowiednio oznakowanymi miejscami znajdującymi się bezpośrednio przy wejściu.

Menu